Kortebaandraverijen - strand De Haan (30 & 31/10)

Kortebaandraverijen – Strand De Haan

Courses de trot Shorttrack – Plage du Coq

De Federatie organiseert in samenwerking met de vzw “Time For Others” op zaterdag 30 en zondag 31 october 2021 kortebaandraverijen op het strand van De Haan.

La Fédération organise le samedi 30 et dimanche 31 octobre 2021 sur la plage du Coq des courses de trot shorttrack en collaboration avec l’asbl “Time For Others ».

Zaterdag/Samedi 30/10/2021 – 12:00

9.000 € (3.750 – 1.875 – 1.125 – 750) - 280m – scratch – Internation. – Invit. – 4 + jaar/ans – max. 16

voorkeur Voor paarden toebehorende aan leden van de BFP/priorité Pour chevaux appartenant à des membres de la FBCH

Een kostenvergoeding van 100 € per paard aan de eigenaar / Une indemnisation de 100 € par cheval au propriétaire

Sluiting/Clôture: 26/10/2021 – 10:30

Zondag/Dimanche 31/10/2021 – 12:00

9.000 € (3.750 – 1.875 – 1.125 – 750) - 280m – scratch – Internation. – Invit. – 4 + jaar/ans – max.16

voorkeur Voor paarden toebehorende aan leden van de BFP/priorité Priorité aux chevaux appartenant à des membres de la FBCH

Een kostenvergoeding van 100 € per paard aan de eigenaar / Une indemnisation de 100 € par cheval au propriétaire

Sluiting/Clôture: 26/10/2021 – 10:30

In geval er op één van beide meetings te weinig paarden zouden ingeschreven zijn, behoudt de organisatie zich het recht voor de datum van deelname om te wisselen.

Dans le cas où un meeting compterait trop peu de partants, l’organisation se réserve le droit de permuter les dates de participation.

Basisprincipes / Principes de base:

  • Koersen “één tegen één” waarbij het paard dat tweemaal wint van zijn tegenstander doorstoot naar de volgende ronde (twee ritten met eventueel één beslissende rit)

Courses «un contre un » où le cheval qui gagne deux fois contre son adversaire se qualifie pour le second tour (deux courses avec une belle éventuelle)

  • De paarden worden bij aanvang geklasseerd in stijgende volgorde van winsom. De eerste twee paarden op de lijst nemen het tegen elkaar op, vervolgens het derde paard tegen het vierde, enz…

Les chevaux sont initialement classés par ordre ascendant des gains. S’affrontent les deux premiers chevaux sur la liste, ensuite le troisième cheval contre le quatrième, etc….

  • Bij afwezigheid een der tegenstrevers wint het aanwezige paard de ronde

En cas d’absence d’un adversaire le cheval présent remporte le tour

Belangrijk / Important

  • Deze kortebaandraverijen zullen niet opgenomen worden in de informatica bestanden van de BFP. De winsommen behaald door de paarden komen bijgevolg niet op hun actief te staan

Ces courses shorttrack ne seront pas enregistrées dans les dossiers informatisés de la FBCH. Les gains remportés par les chevaux ne seront par conséquent pas mis à leur actif;

  • Alle lopende verzekeringen bij de BFP (BA en individuele) zijn van toepassing

Toutes les assurances auprès de la FBCH (RC et individuelle) sont d’application

Darby finale

Darby finale : Mons 26/09/2021

Vertrekkers : 22/09/2021 10H30

Ranglijst 4 ans

Ranglijst 3 ans

GP VADERPAARDEN 2021

GP VADERPAARDEN 2021 GEKWALIFICEERDE PAARDEN VOOR DE GP VADERPAARDEN 2021 "KLIKKEN"

Modellenwedstrijden (19/08 - Mons)

Modellenwedstrijden Mons, donderdag 19 augustus te Mons (17u00)

3-JARIGEN TF

1)I FEEL LOVE 2)IVADESTA 3)ISMEE DIESCHOOT

4-JARIGEN TF

1)HAVANESS DIESCHOOT 2)HOLLYWOOD GIRL 3)HISTOIRE D'AMOUR

Tongeren training en pisterecht

Het bestuur van Tongeren wil iedere gebruiker van de piste voor training, erop wijzen dat hij/zij in orde moet zijn met de betaling van pisterecht.

Alle informatie hieromtrend is terug te vinden op de site "Drafrennen Tongeren.be".

Diegenen die negeren om zich in orde te stellen zullen bij de volgende koersinschrijvingen geweigerd worden en niet kunnen deelnemen aan de rennen.

Hopend op ieders begrip,

Het Bestuur

Tijdelijke uitvoercertificaten naar Frankrijk

BELANGRIJKE MEDEDELING VAN DE SECF

(inschrijvingen en tijdelijke uitvoercertificaten)

Een tijdelijk uitvoercertificaat en verrichtingen moeten vóór sluiting van de inschrijvingen - dat is 6 dagen vóór de wedstrijd (9h00) - worden verstuurd.

Indien dit NIET gebeurt : annulering van de inschrijving

Vraag deze 2 documenten tijdig aan!

TRAINING KUURNE

Wegens aanhoudende droge weersomstandigheden.

Mogelijkheid tot trainen op Kuurne komende maanden.

Dinsdag, donderdag en zaterdag zijn te pistes open voor training van 7u tot 13u Op feestdagen is de piste eveneens gesloten.

Dit tot nader order.

Sportieve groeten,

Bestuur hippodroom Kuurne

Deze site maakt gebruik van cookies om ons te helpen uw surfervaring te verbeteren. Ze laten ons ook toe beter in te spelen op uw behoeften en rekening te houden met uw voorkeuren. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van deze cookies.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙